• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Hogeschool voor de Kunsten en Universiteit Twente

Creatieve Fabriek, Tuindorpstraat 61        13-22 mei dagelijks 12-18 u


ArtEZ - Art & Design Enschede.

ArtEZ talents zijn door mentoren van de diverse vakgroepen voorgedragen voor deelname aan Twente Biennale.

Jan Pötter - Vincent Vreeke - Mirian Jacobs - Vera Nievelstein - Jaap Mutter - Hanneke Quak - Daniel Bragin - Vera Warnsing - Lon Doekes - Sebastian Schneider – Nina Caspari – Ira Schulte - Daphne ter Wee - Joschua Hohenbrink - Joshua Sasmannhausen - Sebastiaan van Daalen - Lena Knaepper

Meer informatie over deelnemers


Universiteit Twente, Creative Technology

CreaTe daagt je uit om slimme technologie in te zetten voor een gezonder, gemakkelijker of leuker leven. Je wordt een ontwerper met technische expertise en gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen.

De hedendaagse technologie biedt onbeperkte mogelijkheden voor de interactie tussen mensen. Door smartphone applicaties, video en geluid verandert digitale technologie het menselijke gedrag. Deze beïnvloeding van gedrag door digitale technologie is de kern van Creative Technology.

Denk aan een sprekende afvalbak, die je uitnodigt om je afval weg te gooien, en die op je afval reageert door te zeggen “Dank u wel. Nog een prettige dag.” Denk aan een trap die muziek maakt. Die is leuker om op te lopen, en hij zal daardoor mensen stimuleren om de gewone trap te gebruiken, in plaats van de roltrap. Kun je je een stadscentrum voorstellen dat weet wie je bent, wie je vrienden zijn, en waar ze zich bevinden?

Het vinden van aantrekkelijke oplossingen op maatschappelijke problemen van deze tijd, vergt meer dan technologie alleen. Creativiteit is van wezenlijk belang. We hebben mensen nodig die technologie begrijpen en die hun creatieve denken kunnen inzetten om een betere, veiligere en prettigere wereld te ontwerpen.

Meer informatie over deelnemers


Program Hogeschool voor de Kunsten & Universiteit Twente
Creatieve Fabriek, Tuindorpstraat 61        13-22 May, daily 12-6 pm

ArtEZ - Art & Design Enschede
ArtEZ talents were recommended by supervisors of the various departments to take part in Twente Biënnale.
Jan Pötter - Vincent Vreeke - Mirian Jacobs - Vera Nievelstein - Jaap Mutter - Hanneke Quak - Daniel Bragin - Vera Warnsing - Lon Doekes - Sebastian Schneider – Nina Caspari – Ira Schulte - Daphne ter Wee

Universiteit Twente, Creative Technology
CreaTe challenges you to use smart technology for a healthier, easier or nicer life. You become a designer with technical know-how and an eye for social developments.
Contemporary technology offers unlimited possibilities for interaction between people. Digital technology changes human behaviour through smartphone applications, video and sound. This influencing of behaviour with digital technology is the essence of Creative Technology.
Think of a talking trashcan, inviting you to throw away your rubbish, and responding to your rubbish by saying “Thank you. Have a nice day”. Think of musical stairs. Because these are fun to walk on, people are stimulated to use ordinary stairs instead of the escalator. Can you imagine a city centre knowing who you are, who your friends are, and where they are located?
Finding attractive solutions to modern-day social problems requires more than just technology. Creativity is essential. We need people who understand technology and are able to use their creative thinking to design a better, safer and more comfortable world.

installaties - objecten - schilderkunst
performances - video - film - mediakunst
guerilla-art - augmented reality -  debat
virtual reality - workshops - muziek - theater
rondleidingen - symposium - artist-talks

3 ha industrieel erfgoed nabij Hengelo centrum met internationale topkunst en Nederlands talent over actualiteit van kunst en maatschappij in post - 9/11.

Twente Biënnale 2013!
23 mei - 9 juni
Enschede - Roombeek

Contact: organisatie@twentebiennale.nl

  • Facebook: twentebiennale
  • Flickr: twentebiennale
  • Twitter: twentebiennale
  • YouTube: twentebiennale