• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Atelier van Lieshout

Volgens Joep van Lieshout kunnen er binnen afzienbare tijd diverse nieuwe culturen ontstaan als gevolg van onze extreem geavanceerde en complexe samenleving, waarin overconsumptie en een beperkte hoeveelheid grondstoffen een cruciale rol spelen. Zodra de voorraden op zijn, zal de omgang tussen mensen verharden en de drang om te overleven aanzwellen. AVL meest recente beeldengroep belicht dit thema. De stijftaferelen fungeren als een monument voor zowel oorlog als heldendom. Daarmee rijst de vraag of dergelijke ingrijpende veranderingen, die gepaard gaan met geweld, maar ook tot een nieuwe, verbeterende samenleving kunnen leiden, goed zijn op niet. Dit huiveringwekkend toekomstbeeld, waarbinnen de grenzen tussen goed en kwaad, mens en machine en consumptie en productie op scherp zijn gesteld. In plaats daarvan ontstaat een oneindige circulatie, waarin afval synoniem is voor voedsel en leven verwant aan de dood.

Deze installatie voor de Twente Biennale is samengesteld is uit de Cradle to Cradle installatie (2009-2010) en Monumentale werken 2010. De werken zijn gemaakt van Japans rijstpapier en enkele zijn beschilderd met bloed en vertonen een zachte uitstraling ondanks het harde realistische thema.The projects of Atelier van Lieshout, bridging art, design and architecture, are often concerned with the theme of the Twente Biannual: daily life in today’s culture of mass media. The Biennale presents models and drawings from a Cradle to Cradle installation (2009-2010) and monumental works from 2010. The works are made of Japanese ricepaper and some of them are painted with blood. They have a soft look, despite the hard realistic theme.

www.ateliervanlieshout.com

installaties - objecten - schilderkunst
performances - video - film - mediakunst
guerilla-art - augmented reality -  debat
virtual reality - workshops - muziek - theater
rondleidingen - symposium - artist-talks

3 ha industrieel erfgoed nabij Hengelo centrum met internationale topkunst en Nederlands talent over actualiteit van kunst en maatschappij in post - 9/11.

Twente Biënnale 2013!
23 mei - 9 juni
Enschede - Roombeek

Contact: organisatie@twentebiennale.nl

  • Facebook: twentebiennale
  • Flickr: twentebiennale
  • Twitter: twentebiennale
  • YouTube: twentebiennale